Προπτυχιακές εργασίες στο fmtulab

Προπτυχιακές εργασίες στο Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών της ΑΣΠΑΙΤΕ

 1. Σαβούρδος Ανδρέας (2014), Αναβάθμιση μετρητικού συστήματος εργαστηριακών διατάξεων ακτινικού και αξονικού ανεμιστήρα, DT-085/2014-03
 2. Χασιώτης Βασίλειος (2014), Σχεδιασμός και κατασκευή αεροδυναμικού ζυγού δύο συνιστωσών για επιτραπέζια αεροσήραγγα, DT-084/2014-02.
 3. Ράμμος Παναγιώτης (2014), Σχεδιασμός και κατασκευή εργαστηριακής συσκευής για τη μέτρηση ογκομετρικής παροχής με διάφραγμα, DT-083/2014-01.
 4. Μπαρδάκας Αχιλλέας (2013), Σχεδιασμός και κατασκευή ψηφιακά καθοδηγούμενου μηχανισμού κίνησης με τρεις μεταφορικούς βαθμούς ελευθερίας (in English), DT-082/2013-02.
 5. Ζαχαροπούλου Ευτυχία (2013), Τεχνικο-οικονομική ανάλυση συστημάτων ανεμογεννητριών με το λογισμικό Retscreen Wind Power Model. DT-081/2013-01.
 6. Αρμυριώτης Αντώνιος (2012), Οπτικοποίηση ροής σε κατάντη απότομη διαμόρφωση, DT-080/2012-03.
 7. Μακρής Φώτιος (2012), Σχεδιασμός και κατασκευή ομοιώματος ανεμοκινητήρα κατακορύφου άξονα τύπου Savonius, DT-079/2012-02.
 8. Κούρτης Χρήστος και Σαμαράς Αθανάσιος (2012), Σχεδιασμός και κατασκευή θαλάμου μετρήσεων για εργαστηριακές μετρήσεις με κύρια εφαρμογή στην περιβαλλοντική αεροδυναμική, DT-078/2012-01.
 9. Δαλαμάγκας Σωτήριος (2011), Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής για την εξατομικευμένη μάθηση σε επιλεγμένα θέματα της Μηχανικής των Ρευστών (in English), DT-077/2011-03.
 10. Ντίντας Νικόλαος και Κολλάρος Δημήτριος (2011), Σχεδιασμός και κατασκευή υδατοσήραγγας, DT-076/2011-02.
 11. Μπατσιός Κωνσταντίνος (2011), Οπτικοποιήσεις ροών με φίλμ σαπουνιού, DT-075/2011-01.
 12. Ξανθόπουλος Ευστάθιος (2010), Ανάπτυξη μετρητικών διατάξεων ελέγχου και αυτοματισμού εργαστηριακών ασκήσεων: α) Ροή σε σωλήνα Venturi και β) Δέσμη εκροής αέρα, DT-074/2010-02.
 13. Μιχαηλίδης Θεόδωρος (2010), Προσομοίωση δικτύων ύδρευσης με το λογισμικό EPANET, DT-073/2010-01.
 14. Νέντκοβ Γρηγόρης (2009), Επεξεργασία πειραματικών μετρήσεων της αεροτομής S809 και σύγκριση των πειραματικών συντελεστών πίεσης με τους αντίστοιχους θεωρητικούς από τον κώδικα xfoil, DT-072/2009-02.
 15. Σανδάλης Ιωάννης (2009), Επεξεργασία πειραματικών μετρήσεων της αεροτομής S825 και σύγκριση των πειραματικών συντελεστών πίεσης με τους αντίστοιχους θεωρητικούς από τον κώδικα xfoil, DT-071/2009-01.
 16. Λαμπρίδης Άγγελος (2008), Το Matlab ως εργαλείο για τη διδασκαλία και την επίλυση προβλημάτων της μηχανικής των ρευστών, DT-070/2008-01.
 17. Σταμπολής Ελευθέριος (2007), Αεροδυναμική επίγειων οχημάτων, DT-069/2007-06.
 18. Μπεντίνης Αθανάσιος (2007), Επίλυση υδραυλικών δικτύων, DT-068/2007-05.
 19. Πλατής Γεώργιος (2007), Μοντέλα τύρβης στην υπολογιστική ρευστοδυναμική, DT-067/2007-04.
 20. Σεβαστός Γεώργιος και Ταρατόρας Γεώργιος (2007), Αριθμητικές μέθοδοι στη μηχανολογία, DT-066/2007-03.
 21. Λυμέρης Κωνσταντίνος (2007), Τεχνολογίες Ξήρανσης, DT-065/2007-02.
 22. Λοκμανίδης Αργύρης και Πιτσικούλης Θεόδωρος (2007), Τεχνολογία αεροσκαφών, DT-064/2007-01.
 23. Τσετσώνης Δημήτριος (2006), Ηλεκτρονική διδακτική προσέγγιση του μαθήματος της Μηχανικής των Ρευστών, DT-063/2006-05.
 24. Γραμμένος Λάμπρος (2006), Προβλήματα λειτουργίας ρευστοδυναμικών μηχανών, DT-062/2006-04.
 25. Βούλγαρης Αλέξανδρος (2006), Εφαρμογή λογισμικού Retscreen για την τεχνικο-οικονομική ανάλυση αιολικών συστημάτων, DT-061/2006-03.
 26. Λιόντος Παναγιώτης (2006), Σχεδιασμός και κατασκευή πειραματικής ακτινικής αντλίας, DT-060/2006-02,.
 27. Κόλκας Αλέξανδρος (2006), Σχεδιασμός και κατασκευή πειραματικού ακτινικού στροφείου, DT-059/2006-01.
 28. Μουλάς Γεώργιος (2005), Σχεδιασμός και κατασκευή εργαστηριακής εγκατάστασης υδραυλικών απωλειών, DT-058/2005-06.
 29. Σταυρούλιας Γεώργιος (2005), Σχεδιασμός υποηχητικών αεροσκαφών, DT-057/2005-05.
 30. Περιάλης Μάρκελλος (2005), Αξιολόγηση απόδοσης ηλιακού συστήματος μέσω πειραματικών μετρήσεων, DT-055/2005-03.
 31. Ζαφείρη Σταυρούλα και Γεωργέλη Εύα–Ελένη (2005), Σχεδιασμός στροφείου ανεμοκινητήρα με την μέθοδο στοιχείου πτερυγίου, DT-054/2005-02.
 32. Σπίνος Ε. Παναγιώτης-Διονύσιος (2004), Σχεδιασμός πειραματικών ασκήσεων στην δισδιάστατη αεροσήραγγα του Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών, DT-050/2004-17.
 33. Ζλεντίδου Κρυσταλλένια (2004), Ανεμόμετρο Θερμού Σύρματος, DT-049/2004-16.
 34. Νιζάμης Θεοφάνης (2004), Μέθοδος Datcom για τον υπολογισμό αεροδυναμικών συντελεστών αεροσκαφών, DT-048/2004-15.
 35. Σνάπαλος Κωνσταντίνος (2004), Προσομοίωση διασποράς μονοξειδίου του άνθρακα σε δρόμο αστικής περιοχής, DT-043/2004-10.
 36. Σαββανής Παναγιώτης (2004), Αναλυτική προσέγγιση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης ομαλής γεωθερμίας, DT-042/2004-09 .
 37. Περήφανος Γεώργιος (2004), Αντλίες θετικής μετατόπισης και αντλίες για ειδικές χρήσεις, DT-041/2004-08.
 38. Τριανταφύλλου Ν. Ιωάννης και Πάγκαλος Γ. Εμμανουήλ (2004), Πειράματα στα συγκροτήματα αξονικού και φυγόκεντρου ανεμιστήρα του Εργ. Μηχανικής Ρευστών, DT-040/2004-07.
 39. Θεοχάρης Γρ. Ιωάννης (2004), Υδραυλικό πλήγμα, DT-039/2004-06 .
 40. Ζάγγουλος Δημήτριος (2004), Ανάλυση και σχεδιασμός δισδιάστατων πτερύγων – Μέθοδος Eppler, DT-035/2004-02.
 41. Αντωνακάκης Κωνσταντίνος (2004), Μοντελοποίηση του στροβιλοαντιδραστήρα G-79 στο σημείο σχεδίασης, DT-034/2004-01.
 42. Δασκαλάκης Αντώνιος (2003), Κάλυψη αναγκών θέρμανσης θερμοκηπίου καλλωπιστικών φυτών με χρήση ηλιακών συλλεκτών αέρα, DT-033-1/2003-08.
 43. Καστανιάς Κωνσταντίνος (2003), Υπολογιστικές μέθοδοι για ασυμπίεστες ροές, DT-032/2003-06.
 44. Κορφιάτης Ν. Αναστάσιος (2003), Σχεδιασμός και κατασκευή πειραματικής εγκατάστασης αντλιών, DT-031/2003-05.
 45. Αϊνατζής Θ. Παντελής (2003), Οριακά στρώματα και αριθμητικές επιλύσεις τους, DT-030/2003-04.
 46. Παλιοβάιος Κων/νος και Τούρλος Γεωργίος (2003), Ολοκληρωμένη ανάλυση επιφανειών ελέγχου πλοήγησης αεροσκαφών, DT-029/2003-03.
 47. Μαρίνογλου Μ. Μιχαήλ (2003), Κατασκευή και βαθμονόμηση αεροσήραγγας με θάλαμο μετρήσεων 10cm X 40cm, DT-027/2003-01.
 48. Τσιριγώτης Α. Φώτιος (2002), Οι μέθοδοι των πεπερασμένων στοιχείων και εφαρμογές σε ρευστοθερμικά προβλήματα, DT-026/2002-06.
 49. Καραπετάκος Αριστείδης και Τσακλάνος Σπυρίδων (2002), Πρότυπες πειραματικές μετρήσεις στη συσκευή της υδραυλικής τράπεζας του Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών, DT-025/2002-05.
 50. Κωνσταντόπουλος Πέτρος (2002), Υπολογισμός επιδόσεων αεροσκαφών, DT-023/2002-03.
 51. Ευαγγέλου Ιωάννης (2002), Κλασσικές πτερυγικές μέθοδοι, DT-022/2002-02.
 52. Δημακάκου Ελένη (2002), Υπολογισμός παραμέτρων ευστάθειας και ελέγχου αεροσκαφών, DT-021/2002-01.
 53. Καλύμνιος Κωνσταντίνος (2001), Εκπαιδευτική αξιολόγηση στο μάθημα «Μηχανική Ρευστών» με Η/Υ, DT-020/2001-04.
 54. Χριστολουκάς Α. Δημήτριος (2001), Μελέτη και σχεδιασμός υποηχητικών αεροσηράγγων, DT-019/2001-03.
 55. Οικονομίδης Δ. Σάββας (2001), Η μέθοδος της σύμμορφης απεικόνισης για τον υπολογισμό του ροϊκού πεδίου δισδιάστατων πτερύγων, DT-018/2001-02.
 56. Μπαρτσώκας Χρήστος (2001), Τεχνικές μετρήσεων στην ρευστομηχανική, DT-017/2001-01.
 57. Καραβέλας Εμμανουήλ (2000), Αναλυτικές λύσεις εξισώσεων Navier-Stokes, DT-016/2000-01.
 58. Μαθιουδάκης Ευάγγελος (1999), Σχεδιασμός φυγοκεντρικής εργομηχανής με autolisp & autocad, DT-015/1999-05.
 59. Παύλου Ιωάννης (1999), Συστήματα πρόωσης, DT-014/1999-04.
 60. Λιανός Παναγιώτης (1999), Ρευστομηχανικός σχεδιασμός φυγοκεντρικού ανεμιστήρα, DT-013/1999-03.
 61. Στεφάτου Διονυσία (1999), Ρευστομηχανικός σχεδιασμός αξονικού ανεμιστήρα, DT-012/1999-02.
 62. Νούτσος Χρήστος (1999), Δυναμικές ροές και η μέθοδος των ιδιόμορφων σημείων, DT-011/1999-01.
 63. Παύλου Δ. Βασίλειος (1998), Τεκμηρίωση και πιστοποίηση κωδίκων για προβλήματα ρευστομηχανικής, DT-010/1998-04.
 64. Κίκλης Κυριάκος (1998), Δημιουργία προγραμμάτων NC με την βοήθεια υπολογιστή στη γλώσσα APT, DT-009/1998-02.
 65. Αγαθαγγέλου Παντελής (1998), Στοιχεία εφαρμοσμένης αεροδυναμικής για τον σχεδιασμό ανεμοκινητήρων, DT-008/1998-02.
 66. Πρωτοψάλτης Νικόλαος (1998), Αιωρόπτερα και εύκαμπτη πτέρυγα Rogallo, DT-007/1998-01.
 67. Σίκας Χριστόδουλος (1997), Υπολογιστική εξομοίωση συστήματος μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε θερμική, DT-006/1997-03.
 68. Τζεμπελίκος Δημήτριος (1997), Υπολογισμός επιδόσεων κύκλων αεροστροβίλων, DT-005/1997-02.
 69. Νώτης Ιωάννης (1997), Πίνακες και διαγράμματα για υπολογισμούς συμπιεστής ροής, DT-004/1997-01.
 70. Γουλέρμα Κυριακή και Κοντολαιμάκης Νεκτάριος (1996), Προκαταρτικός σχεδιασμός υποηχητικής αεροσήραγγας, DT-003/1996-02.
 71. Μαρίνης Άγγελος και Μεγαλούδης Αναστάσιος (1996), Θέρμανση βιομηχανικών χώρων με τη χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας, DT-002/1996-01.
 72. Διαμαντίδης Φιλημων και Κουλουβάρη Γεωργία (1995), Αριθμητική επίλυση εξισώσεων ασυμπίεστου στρωτού οριακού στρώματος, DT-001/1995-01.