Ρευστοδυναμικές Μηχανές

  1. Ρευστοδυναμικές Μηχανές, Θεωρία – Παραδείγματα – Ασκήσεις
  2. Ρευστοδυναμικές Μηχανές, Συνοπτική θεωρία με υπολογιστικές και εργαστηριακές ασκήσεις
Advertisements