Προεδρικά διατάγματα για τα ΑΕΙ

 pdf-icon Π.Δ. 101/2013 (ΦΕΚ 135, τ.Α’ / 5-6-2013) Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
 pdf-icon Π.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220, τ.Α’ / 3-11-2008) Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.
 pdf-icon Π.Δ. 226/2007 (ΦΕΚ 256, τ.Α’ / 20-11-2007) Περί καθορισμού του τρόπου δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
 pdf-icon Π.Δ. 163/2002 (ΦΕΚ 149, τ.Α’ / 26-6-2002) Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων (ΕΕΜ) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ).
 pdf-icon Π.Δ. 197 & 498/1984 (ΦΕΚ 149, τ.Α’ / 26-6-2002) Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων (ΕΕΜ) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ).

 

Advertisements