Εγκύκλιοι και αποφάσεις για ΑΕΙ

Εγκύκλιοι

 pdf-icon Φ11/154259/Ε5, 6-12-2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΠ9-2ΨΕ) Εγκύκλιος επί της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων μελών Ε.Π. στα Τ.Ε.Ι και στην ΑΣΠΑΙΤΕ
 
 
 

 Αποφάσεις

 pdf-icon ΦΕΚ 2994, τ.Β’/12-11-2012 Διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των Καθηγητών της ΑΣΠΑΙΤΕ (Αριθμ. Πράξ. ΔΕ 91)
 
 
 
Advertisements