Προπτυχιακές εργασίες στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ολοκληρωθείσες πτυχιακές εργασίες

  1. Μπράτιας Ι. (2017), Υπολογιστικό εργαλείο για μονοδιάστατη συμπιεστή ροή, GT/02-2017.
  2. Παναγιωτόπουλος Λ. και Φωτίου Μ. (2016), Σχεδιασμός φυγόκεντρης αντλίας GT/01-2016.

Προτάσεις θεμάτων για εκπόνηση προπτυχιακών εργασιών (με έγκριση του Ενεργειακού Τομέα)

 α/α  Τίτλος θέματος  Ακαδ. έτος
 16  2017-2018
 15  2017-2018
 14 Σχεδιασμός και μελέτη επιδόσεων μοντέλου στροφείου ανεμοκινητήρα οριζοντίου άξονα  2017-2018
 13 Υπολογισμός δέσμης εκροής  2015-2016
 12  Επίλυση της εξίσωσης Falkner-Skan  2015-2016
 11 Συγκριτική μελέτη εξισώσεων για τον υπολογισμό του συντελεστή τριβής  2015-2016
 10 Υπολογισμός συντελεστών αντίστασης εξαρτημάτων σωληνογραμμών  2015-2016
 9 Υπολογιστικό εργαλείο για μονοδιάστατη συμπιεστή ροή (έχει ολοκληρωθεί)  2015-2016
 8 Σχεδιασμός φυγόκεντρης αντλίας (έχει ολοκληρωθεί)  2014-2015
 7 Σχεδιασμός δοκιμαστηρίου αντλιών   2014-2015
 6 Σχεδιασμός εκπαιδευτικής μονάδας για τη μελέτη των επιδόσεων ανεμιστήρων σε παράλληλη και σειρά διάταξη    2014-2015
 5 Χρήση λογισμικού προσομοίωσης υδραυλικών δικτύων για τη μελέτη λειτουργίας δικτύων ύδρευσης και τη βελτίωση τους    2014-2015
 4  Ανάλυση αεριστροβιλικών κύκλων   2014-2015
 3 Σχεδιασμός και κατασκευή υδατοτράπεζας   2014-2015
 2 Σχεδιασμός και κατασκευή πειραματικής συσκευής για τον προσδιορισμό του μετακεντρικού ύψους επιπλέοντος σώματος   2014-2015
 1 Σχεδιασμός και κατασκευή συλλέκτη πιέσεων ελεγχόμενου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή   2014-2015

Προτάσεις θεμάτων προπτυχιακών εργασιών (προς επεξεργασία & υποβολή για έγκριση στον Ενεργειακό Τομέα)

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
  1. Συγκριτική μελέτη διαφορικών μεθόδων επιλύσεων οριακών στρωμάτων ασυμπίεστης ροής
  2. Ολοκληρωματική μέθοδος επίλυσης στρωτών και τυρβωδών οριακών στρωμάτων σε υποηχητικές και υπερηχητικές ροές
  3. Μέθοδοι σχεδιασμού υποηχητικών ακροφυσίων
  4. Εφαρμογή της μεθόδου των χαρακτηριστικών για το σχεδιασμό ακροφυσίου υπερηχητικής ροής
  5. Σχεδιασμός υποηχητικής αεροσήραγγας ανοικτού κυκλώματος
  6. Σχεδιασμός υποηχητικής αεροσήραγγας κλειστού κυκλώματος
  7. Αεροδυναμικός  σχεδιασμός μη επανδρωμένου τηλεχειριζόμενου αεροσκάφους για χερσαία επιτήρηση