Εγγραφές στα θεωρητικά μέρη των μαθημάτων “Μηχανική των Ρευστών” & “Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική”, ακ. έτους 2016-2017

Καλούνται οι φοιτητές / -τριες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. που θα παρακολουθήσουν τα θεωρητικά μέρη των μαθημάτων”Μηχανική των Ρευστών” του Γ’ εξ. σπουδών και “Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική” του Ε’ εξ. σπουδών κατά το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ακόλουθη αίτηση / φόρμα εγγραφής στα ανωτέρω μαθήματα στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass του gunet (eclass-gunet), το αργότερο μέχρι 31/10/2016. Μετά την παρέλευση της προαναφερόμενης ημερομηνίας, εγγραφές στα μαθήματα θα γίνονται μόνο στο γραφείο (ΔΑ3) του διδάσκοντα.

Continue reading

Στατιστικά χρηστών στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass για το ακαδ. έτος 2015-2016

Στατιστικά χρηστών και επισκεψιμότητας στα μαθήματα “Μηχανική των Ρευστών” και “Ρευστοδυναμικές Μηχανές” στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass-gunet κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

fm_statistics_2016

rm_statistics_2016

Εγγραφές στο μάθημα “Ρευστοδυναμικές Μηχανές”

Καλούνται οι φοιτητές / -τριες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. που θα παρακολουθήσουν το θεωρητικό ή/και το εργαστηρικό μέρος του μαθήματος  “Ρευστοδυναμικές Μηχανές” του Δ’ εξαμήνου σπουδών κατά το εαρινό εξάμηνο 2015-2016, όπως

 1. Συμπληρώσουν και υποβάλουν την ακόλουθη αίτηση / φόρμα εγγραφής στο μάθημα στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass του gunet (eclass-gunet).
 2. Συμπληρώσουν και υποβάλουν μόνο μία (1) δήλωση / φόρμα εγγραφής σε μία από τις τρεις (3) ομάδες του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος.

Continue reading

Πρόσβαση στο μάθημα “Μηχανική των Ρευστών”

Από 18/10/2015, η πρόσβαση στο προπτυχιακό μάθημα “Μηχανική των Ρευστών” στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης gunet eclass είναι ελεύθερη για τους εγγεγραμμένους χρήστες σ’ αυτή.

Καλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα “Μηχανική των Ρευστών” και “Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική” στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Πειραιά να προβούν στην εγγραφή τους στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης gunet eclass ως εκπαιδευόμενοι, παρέχοντας το ονοματεπώνυμο τους και τον αριθμό μητρώου.

Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος θα εμπλουτίζονται και θα ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ανδρόνικος Ε. Φιλιός

Πρόγραμμα διδάσκοντα για το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016

Πρόγραμμα διαλέξεων / διδασκαλίας για το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016:

 • Μηχανική των Ρευστών
  • (Θ), Ημέρα Τρίτη, Ώρα: 11:00-13:00, Αίθουσα Β114.
  • (Α/Π), Ημέρα Τρίτη, Ώρα: 10:00-11:00 & 14:00-15:00, Αίθουσα Α213.
  • (Α/Π), Ημέρα Τετάρτη, Ώρα: 10:00-11:00, Αίθουσα Α212.
 • Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική (Θ), Ημέρα Τετάρτη, Ώρα: 11:00-13:00, Αίθουσα Α213.
 • Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρμογών (Ε), Ημέρα Πέμπτη, Ώρα:15:00-18:00.

Ώρες υποδοχής φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016:

 • Για τα μαθήματα “Μηχανική των Ρευστών” και “Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική”: Κάθε Τρίτη (15:00-16:00) και Τετάρτη (13:00-14:00), Γραφείο Δα3.
 • Για πτυχιακές εργασίες: Κάθε Πέμπτη (13:00-15:00), Γραφείο Δα3.

Ανδρόνικος Ε. Φιλιός