Βιβλία

Μηχανική των Ρευστών, Θεωρία – Παραδείγματα – Ασκήσεις

Μηχανική των Ρευστών, Συνοπτική θεωρία με υπολογιστικές και εργαστηριακές ασκήσεις

Ρευστοδυναμικές Μηχανές, Θεωρία – Παραδείγματα – Ασκήσεις

Ρευστοδυναμικές Μηχανές, Συνοπτική θεωρία με υπολογιστικές και εργαστηριακές ασκήσεις