Εγγραφές στις εργαστηριακές ομάδες του μαθήματος “Ρευστοδυναμικές Μηχανές” ακαδ. έτους 2016-2017

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. που πρόκειται να δηλώσουν ότι θα παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος “Ρευστοδυναμικές Μηχανές” για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους σε μια από τις παρακάτω τέσσερεις (4) φόρμες που αντιστοιχούν στις προβλεπόμενες εργαστηριακές ομάδες του μαθήματος σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων και σε πλήρη συμφωνία με τη δήλωση της εργ. όμαδας που θα υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος.

Continue reading

Advertisements

Εγγραφή στην πλατφόρμα eclass του μαθήματος “Ρευστοδυναμικές Μηχανές”, ακαδ. έτους 2016-2017

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. που πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα “Ρευστοδυναμικές Μηχανές” για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην ακόλουθη φόρμα προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που υποστηρίζει το μάθημα.

Continue reading

Εγγραφές στα θεωρητικά μέρη των μαθημάτων “Μηχανική των Ρευστών” & “Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική”, ακ. έτους 2016-2017

Καλούνται οι φοιτητές / -τριες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. που θα παρακολουθήσουν τα θεωρητικά μέρη των μαθημάτων”Μηχανική των Ρευστών” του Γ’ εξ. σπουδών και “Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική” του Ε’ εξ. σπουδών κατά το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ακόλουθη αίτηση / φόρμα εγγραφής στα ανωτέρω μαθήματα στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass του gunet (eclass-gunet), το αργότερο μέχρι 31/10/2016. Μετά την παρέλευση της προαναφερόμενης ημερομηνίας, εγγραφές στα μαθήματα θα γίνονται μόνο στο γραφείο (ΔΑ3) του διδάσκοντα.

Continue reading

Τυπολόγιο για το μάθημα “Μηχανική των Ρευστών”

Στο φάκελο “Έγγραφα” των μαθημάτων “Μηχανική των Ρευστών” και “Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική”, αναρτήθηκε το τυπολόγιο του μαθήματος “Μηχανική των Ρευστών” στο οποίο περιλαμβάνονται χρήσιμες σχέσεις, πίνακες και διαγράμματα που καλύπτουν το σύνολο των περιεχομένων και των δύο μαθημάτων.

Για να δείτε / κατεβάστε το τυπολόγιο πατήστε εδώ ή εδώ.