Πρόσβαση στο μάθημα “Μηχανική των Ρευστών”

Από 18/10/2015, η πρόσβαση στο προπτυχιακό μάθημα “Μηχανική των Ρευστών” στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης gunet eclass είναι ελεύθερη για τους εγγεγραμμένους χρήστες σ’ αυτή.

Καλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα “Μηχανική των Ρευστών” και “Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική” στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Πειραιά να προβούν στην εγγραφή τους στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης gunet eclass ως εκπαιδευόμενοι, παρέχοντας το ονοματεπώνυμο τους και τον αριθμό μητρώου.

Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος θα εμπλουτίζονται και θα ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ανδρόνικος Ε. Φιλιός

Πρόγραμμα διδάσκοντα για το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016

Πρόγραμμα διαλέξεων / διδασκαλίας για το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016:

 • Μηχανική των Ρευστών
  • (Θ), Ημέρα Τρίτη, Ώρα: 11:00-13:00, Αίθουσα Β114.
  • (Α/Π), Ημέρα Τρίτη, Ώρα: 10:00-11:00 & 14:00-15:00, Αίθουσα Α213.
  • (Α/Π), Ημέρα Τετάρτη, Ώρα: 10:00-11:00, Αίθουσα Α212.
 • Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική (Θ), Ημέρα Τετάρτη, Ώρα: 11:00-13:00, Αίθουσα Α213.
 • Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρμογών (Ε), Ημέρα Πέμπτη, Ώρα:15:00-18:00.

Ώρες υποδοχής φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016:

 • Για τα μαθήματα “Μηχανική των Ρευστών” και “Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική”: Κάθε Τρίτη (15:00-16:00) και Τετάρτη (13:00-14:00), Γραφείο Δα3.
 • Για πτυχιακές εργασίες: Κάθε Πέμπτη (13:00-15:00), Γραφείο Δα3.

Ανδρόνικος Ε. Φιλιός

How to remove all frames in Word?

VBA code can quickly remove all frames from document, do as follows:

Step 1: Press Alt+F11 to open VBA window;

Step 2: Click Module from Insert tab, put the code into Module window;

Step 3: Click Rundoc-reverse-sign-6 button or press F5 to apply the VBA.

The VBA code to remove all frames:

Sub RemoveFrames()
Dim frm As Frame
For Each frm In ActiveDocument.Frames
frm.Delete
Next frm
End Sub

Source: http://www.extendoffice.com/documents/word/744-word-remove-frame.html

Converting a Visio Image to EPS

//Safiqul//

I fought for two days to understand the way of embedding eps image in latex. You cannot convert a image directly to eps from VISIO. At first, you need to convert it to PS (Post Script format). To do that you need to add a printer which can print a visio document to ps. To do it in windows 7, go to devices and printer and select add printer.

After that, Open Microsoft Visio and click print and the following window will pop up and select the printer and don’t forget to print on file and save the file as  your_file_name.ps

After that you need a software that will convert the ps file to eps and you can do it with GSview. I faced the bounding box problem while converting the file to eps. To do that when you convert to eps, follow don’t forget to check it automatic…

View original post 150 more words

Τυπολόγιο για το μάθημα “Μηχανική των Ρευστών”

Στο φάκελο “Έγγραφα” των μαθημάτων “Μηχανική των Ρευστών” και “Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική”, αναρτήθηκε το τυπολόγιο του μαθήματος “Μηχανική των Ρευστών” στο οποίο περιλαμβάνονται χρήσιμες σχέσεις, πίνακες και διαγράμματα που καλύπτουν το σύνολο των περιεχομένων και των δύο μαθημάτων.

Για να δείτε / κατεβάστε το τυπολόγιο πατήστε εδώ ή εδώ.