Προπτυχιακές εργασίες στο ΤΕΙ Πειραιά

Προτάσεις θεμάτων προπτυχιακών εργασιών

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
 1. Υπολογιστικό εργαλείο για μονοδιάστατη συμπιεστή ροή
 2. Υπολογισμός συντελεστών αντίστασης εξαρτημάτων σωληνογραμμών
 3. Συγκριτική μελέτη εξισώσεων για τον υπολογισμό του συντελεστή τριβής
 4. Επίλυση της εξίσωσης Falkner-Skan
 5. Υπολογισμός δέσμης εκροής
 6. Συγκριτική μελέτη διαφορικών μεθόδων επιλύσεων οριακών στρωμάτων ασυμπίεστης ροής (αναμένεται)
 7. Ολοκληρωματική μέθοδος επίλυσης στρωτών και τυρβωδών οριακών στρωμάτων σε υποηχητικές και υπερηχητικές ροές (αναμένεται)
 8. Μέθοδοι σχεδιασμού υποηχητικών ακροφυσίων (αναμένεται)
 9. Εφαρμογή της μεθόδου των χαρακτηριστικών για το σχεδιασμό ακροφυσίου υπερηχητικής ροής (αναμένεται)
 10. Σχεδιασμός υποηχητικής αεροσήραγγας ανοικτού κυκλώματος (αναμένεται)
 11. Σχεδιασμός υποηχητικής αεροσήραγγας κλειστού κυκλώματος (αναμένεται)
 12. Αεροδυναμικός  σχεδιασμός μη επανδρωμένου τηλεχειριζόμενου αεροσκάφους για χερσαία επιτήρηση (αναμένεται)
Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
 1. Σχεδιασμός και κατασκευή συλλέκτη πιέσεων ελεγχόμενου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (παραμένει διαθέσιμο)
 2. Σχεδιασμός και κατασκευή πειραματικής συσκευής για τον προσδιορισμό του μετακεντρικού ύψους επιπλέοντος σώματος (παραμένει διαθέσιμο)
 3. Σχεδιασμός και κατασκευή υδατοτράπεζας (παραμένει διαθέσιμο)
 4. Ανάλυση αεριστροβιλικών κύκλων (παραμένει διαθέσιμο)
 5. Χρήση λογισμικού προσομοίωσης υδραυλικών δικτύων για τη μελέτη λειτουργίας δικτύων ύδρευσης και τη βελτίωση τους (παραμένει διαθέσιμο)
 6. Σχεδιασμός εκπαιδευτικής μονάδας για τη μελέτη των επιδόσεων ανεμιστήρων σε παράλληλη και σειρά διάταξη (παραμένει διαθέσιμο)
 7. Σχεδιασμός δοκιμαστηρίου αντλιών (παραμένει διαθέσιμο)
 8. Σχεδιασμός φυγόκεντρης αντλίας (έχει γίνει ανάληψη)
Advertisements