Εγγραφή στην πλατφόρμα eclass του μαθήματος “Ρευστοδυναμικές Μηχανές”, ακαδ. έτους 2016-2017


Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. που πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα “Ρευστοδυναμικές Μηχανές” για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην ακόλουθη φόρμα προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που υποστηρίζει το μάθημα.

Advertisements