Εγγραφές στο μάθημα “Ρευστοδυναμικές Μηχανές”


Καλούνται οι φοιτητές / -τριες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. που θα παρακολουθήσουν το θεωρητικό ή/και το εργαστηρικό μέρος του μαθήματος  “Ρευστοδυναμικές Μηχανές” του Δ’ εξαμήνου σπουδών κατά το εαρινό εξάμηνο 2015-2016, όπως

  1. Συμπληρώσουν και υποβάλουν την ακόλουθη αίτηση / φόρμα εγγραφής στο μάθημα στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass του gunet (eclass-gunet).
  2. Συμπληρώσουν και υποβάλουν μόνο μία (1) δήλωση / φόρμα εγγραφής σε μία από τις τρεις (3) ομάδες του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος.

Αίτηση / φόρμα εγγραφής στο μάθημα στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eclass-gunet)

Προσοχή! Για τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής προ-απαιτείται η ύπαρξη λογαριασμού στην πλατφόρμα eclass-gunet προκειμένου να εισαχθεί το αιτούμενο username (όνομα χρήστη). Στην αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει: α) Να ανοιχθεί λογαριασμός στην πλατφόρμα eclass-gunet ως εκπαιδευόμενος και β) να συμπληρωθεί/υποβληθεί η ακόλουθη αίτηση εγγραφής στο μάθημα.  Κατά την εγγραφή ως “εκπαιδευόμενος” στην πλατφόρμα eclass-gunet θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν τα πεδία Email και Αριθμός Μητρώου και ως Σχολή – Τμήμα να επιλεγεί “Έρευνα και Τεχνολογία“.

Δηλώσεις / φόρμες εγγραφής σε εργαστηριακές ομάδες

Προσοχή!  

  • Συμπληρώστε μόνο μία (1) δήλωση / φόρμα εγγραφής.
  • Η συμπλήρωση των ομάδων γίνεται με σειρά προτεραιότητας και μέχρι τον αριθμό των είκοσι ένα (21) φοιτητών/ -τριών ανά εργαστηριακή ομάδα. Μετά τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού (21) σε μια ομάδα, η φόρμα εγγραφής στην αντίστοιχη ομάδα κλείνει και δεν γίνονται άλλες εγγραφές, οπότε υποχρεωτικά θα πρέπει να επιλεγεί κάποια άλλη διαθέσιμη ομάδα.

Δήλωση / φόρμα εγγραφής στην εργαστηριακή ομάδα 1

Δήλωση / φόρμα εγγραφής στην εργαστηριακή ομάδα 2

Δήλωση / φόρμα εγγραφής στην εργαστηριακή ομάδα 3

Advertisements