Πρόσβαση στο μάθημα “Μηχανική των Ρευστών”


Από 18/10/2015, η πρόσβαση στο προπτυχιακό μάθημα “Μηχανική των Ρευστών” στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης gunet eclass είναι ελεύθερη για τους εγγεγραμμένους χρήστες σ’ αυτή.

Καλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα “Μηχανική των Ρευστών” και “Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική” στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Πειραιά να προβούν στην εγγραφή τους στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης gunet eclass ως εκπαιδευόμενοι, παρέχοντας το ονοματεπώνυμο τους και τον αριθμό μητρώου.

Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος θα εμπλουτίζονται και θα ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ανδρόνικος Ε. Φιλιός

Advertisements