Πρόγραμμα διδάσκοντα για το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016


Πρόγραμμα διαλέξεων / διδασκαλίας για το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016:

 • Μηχανική των Ρευστών
  • (Θ), Ημέρα Τρίτη, Ώρα: 11:00-13:00, Αίθουσα Β114.
  • (Α/Π), Ημέρα Τρίτη, Ώρα: 10:00-11:00 & 14:00-15:00, Αίθουσα Α213.
  • (Α/Π), Ημέρα Τετάρτη, Ώρα: 10:00-11:00, Αίθουσα Α212.
 • Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική (Θ), Ημέρα Τετάρτη, Ώρα: 11:00-13:00, Αίθουσα Α213.
 • Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρμογών (Ε), Ημέρα Πέμπτη, Ώρα:15:00-18:00.

Ώρες υποδοχής φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016:

 • Για τα μαθήματα “Μηχανική των Ρευστών” και “Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική”: Κάθε Τρίτη (15:00-16:00) και Τετάρτη (13:00-14:00), Γραφείο Δα3.
 • Για πτυχιακές εργασίες: Κάθε Πέμπτη (13:00-15:00), Γραφείο Δα3.

Ανδρόνικος Ε. Φιλιός

Advertisements