Σχετικά με την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση


Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για το νέο Τεχνολογικό Λύκειο, μετά από μια γρήγορη αναζήτηση στο internet βρήκα και παραθέτω τα ακόλουθα links με σκοπό την κριτική αποτίμηση μιας ακόμα “αλλαγής” στην τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση στην πατρίδα μας.

Vocational and Technical Education – Current Trends, Preparation Of Teachers, International Context – History of

Dyankov, A (1996), Current issues and trends in technical and vocational education, UNESCO

International Models of Career-Technical Education Trends and Issues Alert 42

Che Wei Min (2009), The Development and Reforming Trends for Chinese Vocational and Technical Education and Training

Robert T. Y. Wu (2003), A Comparative Study of the Trends In Career and Technical Education Among European Countries, The United States, and the Republic of China

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s