Αξιολόγησεις προτάσεων “Ηράκλειτος”, “Αρχιμήδης” & “Θαλής”: Τελεσίγραφο των ομοσπονδιών προσωπικού ΑΕΙ και της ΕΕΕ


Προθεσμία, μέχρι τη Δευτέρα 6/9/10, δίνουν τα δύο κορυφαία συνδικαλιστικά όργανα των πανεπιστημιακών, των καθηγητών των ΤΕΙ και της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών (ΠΟΣΔΕΠ,ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, ΕΕΕ) στον υφ. Παιδείας Γ. Πανάρετο να αποσύρει την πρόσφατη απόφασή του σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των προγραμμάτων βασικής έρευνας «ΘAΛΗΣ» και «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Αθήνα, 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

ΠΡΟΣ τον

Καθηγητή Ιωάννη Πανάρετο, Υφυπουργό Παιδείας,

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι. deputy_minister_contact@ypepth.gr

ΘΕΜΑ: Διαδικασία αξιολόγησης των προγραμμάτων βασικής έρευνας «ΘAΛΗΣ» και «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Πριν από ένα περίπου μήνα εστάλη στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ η με ημερομηνία 28 Ιουλίου απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ με θέμα «Αλλαγή της διαδικασίας αξιολόγησης των ερευνητικών προγραμμάτων «ΘAΛΗΣ» και «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» (Επισυνάπτεται). Στην απόφαση αυτή – στην οποία ας σημειωθεί καταλήξαμε αφού συνεργαστήκαμε επί μακρόν τόσο με συναδέλφους διακεκριμένους ερευνητές της ημεδαπής και της αλλοδαπής όσο και με έγκριτους νομικούς συναδέλφους- αναδεικνύονται ποικίλα θέματα νομικής φύσεως, ερευνητικής πρακτικής αλλά και διαφάνειας και δεοντολογίας. Με το πέρασμα του χρόνου και τη σωρευμένη πλέον εμπειρία φαίνεται να αναδεικνύεται εξίσου σημαντικό και το θέμα της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας, η οποία ακολουθείται από την ηγεσία του Υπουργείου. Η παλαιότερη εθνική εμπειρία αλλά και η διεθνής πρακτική υποδεικνύουν ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης από μια στοιχειωδώς λειτουργούσα κεντρική αρχή περατώνονται σε διάστημα 3-4 μηνών. Παρατηρούμε όμως ότι το πρόγραμμα «Ηράκλειτος ΙΙ» μετρά ήδη τον 16ο μήνα από υποβολής των προτάσεων, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Για τα προγράμματα «ΘAΛΗΣ» και «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», με απόφαση σας που μας κοινοποιήθηκε 5 περίπου μήνες μετά την προθεσμία υποβολής των προτάσεων, αλλάζει η διαδικασία αξιολόγησης, και ζητούνται για αυτό το λόγο συμπληρωματικά στοιχεία από όσους έχουν υποβάλει προτάσεις. Είναι δε αξιοσημείωτο, ότι στην εν λόγω απόφαση σας, δεν παρουσιάζεται η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί, όπως οι στοιχειώδεις κανόνες διαφάνειας και νομιμότητας υπαγορεύουν.

Αρκετοί από εμάς έχουν μακρά πείρα τόσο στη σύνταξη προτάσεων όσο και στη διαδικασία αξιοκρατικής, διαφανούς, αδιάβλητης διαδικασίας αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων αλλά και στην τελική επίτευξη των στόχων που θέτουμε – συνήθως δε με μεγάλη επιτυχία. Αυτή τη στιγμή η ερευνητική κοινότητα της χώρας βρίσκεται στην τραγική κατάσταση να διανύει τον πέμπτο ή έκτο χρόνο μηδενικής χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της από το κράτος. Ελπίσαμε ότι μετά την υπαγωγή όλων των αρμοδιοτήτων που αφορούν την Έρευνα σε ένα Υπουργείο και με βάση τις προγραμματικές δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας, η κατάσταση θα ανατραπεί. Η υπάρχουσα αυτή στιγμή πραγματικότητα μας διαμορφώνει την πεποίθηση ότι στον τομέα της χρηματοδότησης της Έρευνας – με μόνη εξαίρεση το πρόγραμμα “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” – η Πολιτεία επιδεικνύει αδικαιολόγητη ολιγωρία, και πειραματισμούς που αγγίζουν τα όρια του ερασιτεχνισμού.

Οι τρεις Ομοσπονδίες του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας -στο ξεκίνημα μιας καινούριας ακαδημαϊκής χρόνιάς, όπως φαίνεται αλλιώτικη από τις άλλες- θωρούν ότι δεν μπορούν στο βαθμό που τις αφορά και στο μέτρο των δυνατοτήτων τους να αφήσουν τα πράγματα να κινούνται σε ρυθμούς μηδενικούς. Ζητάμε, για τελευταία φορά πριν προχωρήσουμε σε ένδικα μέσα, την απόσυρση της σχετικής απόφασης σας και την άμεση αξιολόγηση των προτάσεων με τους ακριβείς όρους της προκήρυξης. Εάν μέχρι τη Δευτέρα 6/9/10 δεν πάρουμε θετική απάντηση στο αίτημά μας, είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε τα μέλη μας και να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη.

Με Ιδιαίτερη Εκτίμηση

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης, Γιάννης Τσάκνης, Δημήτρης Λουκάς

Πρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ,  Πρόεδρος ΟΣΕΠ-ΤΕΙ,  Πρόεδρος ΕΕΕ

Πηγή: esos.gr

Advertisements

3 thoughts on “Αξιολόγησεις προτάσεων “Ηράκλειτος”, “Αρχιμήδης” & “Θαλής”: Τελεσίγραφο των ομοσπονδιών προσωπικού ΑΕΙ και της ΕΕΕ

 1. Η απάντηση του Υφυπουργού “Ανακοίνωση για τα προγράμματα Θαλής και Αρχιμήδης (10/09/2010)”, http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=2605

  Μαρούσι, 10/09/2010
  Α.Π.: 1462

  Προς: Όλα τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και
  Ερευνητικά Κέντρα της χώρας

  Ανακοίνωση για τα προγράμματα Θαλής και Αρχιμήδης

  Τα προγράμματα ΘΑΛΗΣ και ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ είναι δύο από τα μεγαλύτερα προγράμματα έρευνας που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση μέσω των Ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους φτάνει τα 140 εκ. €.

  Όσοι παρακολουθούν τα χρηματοδοτούμενα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης προγράμματα στην χώρα έχουν αντιληφθεί ότι διαχρονικά η έμφαση δίνεται στην απορροφητικότητα και όχι στην ποιότητα. Το άγχος για την απορροφητικότητα οδηγεί σε βιαστικές προκηρύξεις και σε γρήγορες αξιολογήσεις ώστε να αρχίσει η απορρόφηση των κονδυλίων.

  Όσον αφορά την έρευνα, η πρακτική αυτή έχει εξαιρετικά αρνητικά αποτελέσματα. Δεν είναι τυχαίο ότι, κατ’ εκτίμηση στελεχών της ΓΓΕΤ, τα τελευταία είκοσι χρόνια έχουν χρηματοδοτηθεί περίπου 3000 προγράμματα χωρίς παραδοτέα που σχετίζονται με εφαρμοσμένη έρευνα. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι με τις προδιαγραφές της προκήρυξης του προγράμματος Ηράκλειτος Ι, είναι σήμερα τα Πανεπιστήμια ουσιαστικά υποχρεωμένα να χορηγήσουν διδακτορικά στους υποτρόφους του προγράμματος που δεν ολοκλήρωσαν την διατριβή γιατί διαφορετικά οι υπότροφοι αυτοί θα πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα. Κινδυνεύουμε έτσι, αντί να χρηματοδοτούμε την εκπόνηση ποιοτικών διδακτορικών, να καταλήξουμε να απονέμουμε διδακτορικά επειδή τα έχουμε χρηματοδοτήσει. Θα προστεθούν έτσι διδάκτορες στο ήδη υπάρχον επιστημονικό προσωπικό με πτυχία αμφίβολης ποιότητας που θα είναι κατάλληλα μόνο για να προσθέσουν μόρια στις διάφορες αξιολογήσεις του Δημοσίου.

  Η κρίση που περνάει η χώρα μας μάς έχει αναγκάσει να ξανασκεφτούμε τις πρακτικές εκείνες που οδήγησαν στην υπάρχουσα κρίση και να προσπαθήσουμε να τις αλλάξουμε.

  Μία από αυτές τις πρακτικές είναι η ακολουθούμενη στην έρευνα. Αν η χώρα μας δεν αποκτήσει αξιόπιστες διαδικασίες αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων και των αποτελεσμάτων της έρευνας, θα παραμείνει στην κατώτερη κλίμακα των αξιολογήσεων με κάποιες λαμπρές εξαιρέσεις που θα οφείλονται στις ικανότητες και το ενδιαφέρον των ίδιων των ερευνητών και όχι στην βοήθεια που αυτοί παίρνουν από το Ελληνικό Κράτος.

  Καθοριστική για την ποιότητα της έρευνας μιας χώρας αλλά και οποιουδήποτε οργανισμού είναι η αξιολόγηση κάθε πρότασης. Αποτελεί το σημαντικότερο μέρος μιας διαδικασίας για χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων. Αν η αξιολόγηση μιας υποβληθείσας πρότασης δεν είναι αξιόπιστη και ουσιαστική, τότε και η αξιολόγηση του αποτελέσματος της έρευνας, σε σχέση με τους στόχους που αυτή έθετε, καθίσταται προβληματική.

  Τα προγράμματα ΘΑΛΗΣ και ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

  Η προκήρυξη των προγραμμάτων αυτών έγινε λίγο πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009 χωρίς να έχει προβλεφθεί μια αδιαμφισβήτητα αξιοκρατική διαδικασία ουσιαστικής αξιολόγησης των προτάσεων, αλλά μόνο με μία επιφανειακή διαδικασία κρίσης.

  Η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πρακτική

  Η μέχρι σήμερα πρακτική αξιολόγησης προτάσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο χρηματοδότησης από την ΕΕ, είναι η κατάρτιση ενός καταλόγου αξιολογητών μετά από δήλωση όσων ενδιαφέρονται να αξιολογήσουν προγράμματα, ανεξάρτητα από εμπειρία ή καταλληλότητα και στην συνέχεια η συγκέντρωση όλων των αξιολογητών σε μια αίθουσα ξενοδοχείου και η κατανομή σε αυτούς των υπό αξιολόγηση προτάσεων, με την προϋπόθεση φυσικά ότι δε συμμετέχουν οι ίδιοι στις προτάσεις αυτές.

  Ειδικά το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ όμως, είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα με εξαιρετικά υψηλή χρηματοδότηση 120.000.000€. Με δεδομένο ότι έχουν υποβληθεί περίπου 1500 προτάσεις, με πολλούς ερευνητές να συμμετέχουν σε περισσότερες από μία προτάσεις, είναι φυσικό ότι οι περισσότεροι ενεργοί ερευνητές στον ελληνικό χώρο θα συμμετέχουν σε κάποια πρόταση. Με την υφιστάμενη πρακτική επομένως, το πιθανότερο είναι ότι οι αξιολογητές που θα επιλέγονταν από την Ελλάδα με την συνήθη πρακτική θα αξιολογούσαν ουσιαστικά τις ανταγωνιστικές τους προτάσεις. Θα υπήρχε δηλαδή μια σύγκρουση συμφερόντων. Είναι επομένως αδύνατο αλλά και ακαδημαϊκά μη ορθό να ακολουθηθεί η συνήθης αυτή πρακτική.

  Δεν είναι επίσης εφικτό να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά Έλληνες επιστήμονες από το εξωτερικό, δεδομένου ότι, με τον σημερινό τρόπο υποβολής τους, πρόκειται για προτάσεις έκτασης 150-200 σελίδων, κάτι που καθιστά αδύνατο να ζητηθεί από αξιολογητή να αξιολογήσει περισσότερες της μιας πρότασης. Θα πρέπει ακόμη να ληφθεί υπόψη ότι οι προτάσεις αυτές είναι άκρως ανταγωνιστικές και η διαδικασία εξαιρετικά επιλεκτική. Με δεδομένο ότι έχουν υποβληθεί περίπου 1500 προτάσεις και ο μέγιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης είναι 600.000€, εκτιμάται ότι το συνολικό αιτηθέν ποσόν για το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ υπερβαίνει τα 750εκ€. Με βάση τα οικονομικά στοιχεία υπολογίζεται ότι, ακόμα και με τις καλύτερες προϋποθέσεις, δεν πρόκειται να χρηματοδοτηθούν περισσότερες από 200 προτάσεις. Αυτό δείχνει και το μέγεθος της ανταγωνισμού που θα υπάρξει και την ανάγκη για την καθιέρωση διαδικασιών που ακολουθούν τις ανάλογες διεθνείς πρακτικές.

  Είναι φυσικό λοιπόν, ο ανταγωνισμός που το πρόγραμμα προκαλεί, σε συνδυασμό με τις αδυναμίες που αναφέρθηκαν, να καθιστά επιτακτική την ανάγκη εναλλακτικού τρόπου αξιολόγησης των προτάσεων.

  Αυτό, οδήγησε την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να υιοθετήσει δοκιμασμένες πρακτικές από το εξωτερικό και να ζητήσει από τους έχοντες υποβάλει πρόταση να υποβάλουν μία σύνοψη της πρότασής τους στα Αγγλικά σε ηλεκτρονική μορφή και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC). Σύμφωνα με τις πρακτικές του ERC, γίνεται μια πρώτη αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τις συνόψεις που έχουν υποβληθεί και αποφασίζεται αν η κάθε πρόταση θα προχωρήσει σε μια δεύτερη φάση αναλυτικότερης και ανταγωνιστικής αξιολόγησης ή θα απορριφθεί. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται σημαντικά και η γραφειοκρατία αλλά και οδηγούνται σε συγκριτική και ανταγωνιστική αξιολόγηση οι καλύτερες προτάσεις.

  Για την υποβολή των περιλήψεων στα αγγλικά έχουν διατυπωθεί μια σειρά από ενστάσεις και προβληματισμοί. Η σημαντικότερη από αυτές, και ίσως ουσιαστικότερη, αναφέρεται στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

  Είναι γεγονός ότι υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Υπήρξαν, όμως, και σημαντικά γεγονότα που οδήγησαν στην καθυστέρηση αυτή, όπως η αλλαγή στον αρχικό σχεδιασμό που περιέλαβε και τα ερευνητικά ινστιτούτα, μετά την υπαγωγή της ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Παιδείας.

  Δυστυχώς, επίσης, δεν υπήρχε μέχρι σήμερα καμιά υποδομή για ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων, κάτι που είναι πλέον καθιερωμένο στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού. Χρειάστηκε να αναπτυχθεί ειδική πλατφόρμα για την υποβολή των περιλήψεων. Είναι προφανές ότι η ηλεκτρονική υποβολή στα αγγλικά όχι μόνο βελτιώνει την ουσία της αξιολόγησης αλλά επιταχύνει και τις σχετικές διαδικασίες.

  Ελπίζεται ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες που υφίστανται τόσο από πλευράς διοικητικών υποδομών, αλλά και από πλευράς προϋποθέσεων για να ολοκληρωθούν σωστά οι διαδικασίες.

  Οι αναγκαίες προσαρμογές

  Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις και τα σχόλια που έχουν διατυπωθεί σε σχέση με τα νέα δεδομένα και την ανάγκη να επιταχυνθούν και να βελτιωθούν οι διαδικασίες, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου οδηγήθηκε στις παρακάτω αποφάσεις.

  1) Να παραταθεί η υποβολή των περιλήψεων στα αγγλικά μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010.

  2) Να δοθεί η δυνατότητα επικαιροποίησης των υποβληθεισών προτάσεων ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι εξελίξεις που έχουν εν τω μεταξύ προκύψει.

  3) Να δοθούν διευκρινιστικές απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα σε σχέση με την υποβολή των περιλήψεων.

  4) Η πρώτη φάση της αξιολόγησης να γίνει με βάση τις περιλήψεις που θα υποβληθούν και να προχωρήσουν στην δεύτερη φάση της αξιολόγησης οι προτάσεις εκείνες που θα επιλεγούν από την πρώτη φάση.

  5) Για όσες προτάσεις προκριθούν από την πρώτη φάση αξιολόγησης, θα ζητηθεί να συμπληρωθεί σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα η εκτενής πρόταση στα αγγλικά, όχι όμως σε έκταση 150 ή 200 σελίδων, αλλά σε περιορισμένη έκταση σύμφωνα και πάλι με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας.

  6) Η υποβολή των προτάσεων στη δεύτερη αυτή φάση θα ολοκληρωθεί σε ένα μήνα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης.

  Πιστεύεται ότι με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αξιοκρατική αξιολόγηση, επιταχύνονται οι σχετικές διαδικασίες, ικανοποιούνται τα σημαντικότερα από τα αιτήματα που έχουν διατυπωθεί αλλά και το κυριότερο, οδηγούμεθα σε μια αξιολόγηση που όχι μόνο θα επιβραβεύει τις καλύτερες προτάσεις, αλλά θα αναδείξει και τους ερευνητές εκείνους που θα μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο. Οι αξιολογητές των προτάσεων θα προέλθουν από μητρώα αξιολογητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και χωρών που έχουν ήδη υιοθετήσει την πρακτική των διεθνών αξιολογήσεων.

  Το σημαντικότερο ίσως είναι ότι οι παραπάνω προσαρμογές θα αποτελέσουν και το τέλος μιας πρακτικής μη διαφανούς και περιορισμένης διαφάνειας και αξιοπιστίας διαδικασίας αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων και θα οδηγήσουν σε ταχύτερες και αξιοκρατικότερες αξιολογήσεις στο μέλλον για το καλό της έρευνας στην χώρα.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

 2. Και η απάντηση των Ομοσπονδιών με Δελτίο Τύπου

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ)
  Ομοσπονδία Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι.(ΟΣΕΠ-ΤΕΙ)
  Ένωση Ελλήνων Ερευνητών

  Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2010

  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

  Οι τρεις Ομοσπονδίες του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας, ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και Ένωση Ελλήνων Ερευνητών, καλούν τους συναδέλφους να αγνοήσουν την υπ’ αριθ. πρωτ. 1273/21.7.2010 πράξη του Υφυπουργού Παιδείας κ. Ι. Πανάρετου και να μην καταθέτουν τα συμπληρωματικά στοιχεία και τις περιλήψεις στην αγγλική γλώσσα για τα προγράμματα «ΘΑΛΗΣ» και «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», που έχουν ζητηθεί.

  Σε χαλεπούς καιρούς για τα δημόσια οικονομικά και ειδικότερα για την Παιδεία και για την Έρευνα, η Κυβέρνηση θέτει σε κίνδυνο την χρηματοδότηση της Έρευνας από το ΕΣΠΑ, αφήνοντας να τιναχθούν στον αέρα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΘΑΛΗΣ και ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ από άτυπες και ερασιτεχνικές ενέγειες του Υφυπουργού Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης κ. Ι. Πανάρετου, ο οποίος δρα εκτός του κύκλου των αρμοδιοτήτων του.

  Η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου είχε στη διάθεση της σχεδόν 5 μήνες, από τότε που ανέλαβε (Οκτώβριος 2009) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία (Φεβρουάριος 2010), για να διορθώσει πιθανές ατέλειες της προκήρυξης. Αντί γι’αυτό, με άτυπη παρέμβαση του κ. Υφυπουργού μέσω του διαδικτύου, επιχείρησε να τροποποιήσει παράτυπα τους όρους της προκήρυξης, 5 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων και σε μια στιγμή που η ακαδημαϊκή κοινότητα θα έπρεπε να λαμβάνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων!!

  Οι πρακτικές που ακολουθούνται από τις 22 Ιουλίου έχουν βάλει τις Δράσεις του ΕΣΠΑ ΘΑΛΗΣ και ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 140 εκ. ευρώ, σε πορεία εκτροχιασμού, με ανυπολόγιστες συνέπειες όχι μόνο στην πορεία της Έρευνας, αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κρίσιμο αυτό τομέα, και μάλιστα χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Καλούμε την κ. Υπουργό να παρέμβει άμεσα.

  Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης Γιάννης Τσάκνης Δημήτρης Λουκάς

  Πρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ Πρόεδρος ΟΣΕΠ-ΤΕΙ Πρόεδρος ΕΕΕ

  Κοινοποίηση: Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 – 80, Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

 3. To Δελτίο Τύπου (16/09/2010), από το ΥΠΔBΜΘ
  (http://www.minedu.gov.gr/publications/docs/dt_thalhs_arximhdhs_100916.doc)

  Σχετικά με τα Ερευνητικά Προγράμματα «ΘΑΛΗΣ» και «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»

  Η μέχρι σήμερα πορεία των ερευνητικών προγραμμάτων είχε σοβαρά προβλήματα που αφορούσαν τόσο σε ζητήματα αξιολόγησης σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα όσο και στα αποτελέσματά τους σε σχέση με την οικονομία και την κοινωνία.
  Η κυβέρνηση βρήκε σε εξέλιξη προκηρύξεις με το σχεδιασμό να περιλαμβάνει περιορισμένου εύρους αξιολόγηση με ανεπαρκείς κανόνες και χωρίς έμφαση στους στόχους και τα ερευνητικά αποτελέσματα. Η έμφαση ήταν στην απορροφητικότητα και όχι στην ποιότητα. Έτσι ξεκίνησαν διαδικασίες για την αλλαγή και την προσαρμογή σε διεθνείς κανόνες. Έργο δύσκολο και χρονοβόρο.
  Είναι κατανοητές και σεβαστές οι διαμαρτυρίες της ερευνητικής κοινότητας, ωστόσο όλοι αναγνωρίζουμε ότι πρώτη προτεραιότητα και ανάγκη είναι η δημιουργία ενός συστήματος που λειτουργεί με αξιοκρατία, έγκυρη, αδιάβλητη και διαφανή αξιολόγηση για μια τεράστιας σημασίας και οικονομικού μεγέθους επένδυση που ανέρχεται σε 600.000 ευρώ ανά ερευνητικό πρόγραμμα επί συνόλου που ξεπερνά τα 120 εκατομμύρια ευρώ.
  Η προκήρυξη που επικαιροποιείται σήμερα, όπως και όλες που θα ακολουθήσουν στο χώρο της έρευνας, υιοθετούν δοκιμασμένες πρακτικές, και θέτουν κανόνες αξιολόγησης σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σ’ αυτό το πλαίσιο, και αφού ελήφθησαν υπόψη παρατηρήσεις και προτάσεις φορέων αλλά και διακεκριμένων επιστημόνων, κρίθηκαν απαραίτητες οι παρακάτω προσαρμογές :

  1) Παράταση της υποβολή των περιλήψεων στην αγγλική γλώσσα μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010.
  2) Δίνεται η δυνατότητα επικαιροποίησης των υποβληθεισών προτάσεων ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι εξελίξεις που έχουν εν τω μεταξύ προκύψει.
  3) Θα δοθούν διευκρινιστικές απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα σε σχέση με την υποβολή των περιλήψεων.
  4) Η πρώτη φάση της αξιολόγησης θα γίνει με βάση τις περιλήψεις που θα υποβληθούν. Θα προχωρήσουν στη δεύτερη φάση της αξιολόγησης οι προτάσεις εκείνες που θα επιλεγούν από την πρώτη φάση.
  5) Για όσες προτάσεις προκριθούν από την πρώτη φάση αξιολόγησης, θα ζητηθεί να συμπληρωθεί σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα η εκτενής πρόταση στην αγγλική γλώσσα, όχι όμως σε έκταση 150 ή 200 σελίδων, αλλά σε περιορισμένη έκταση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας.
  6) Η υποβολή των προτάσεων στη δεύτερη αυτή φάση θα ολοκληρωθεί σε ένα μήνα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης.
  Η όλη προσπάθεια έγινε με σεβασμό στον κόπο και την προσπάθεια των ερευνητών που υπέβαλαν τις προτάσεις προς αξιολόγηση στα συγκεκριμένα προγράμματα, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα για επικαιροποίηση λόγω προβλημάτων χρόνου. Με την παρούσα προκήρυξη είναι σαφείς οι όροι και τα χρονοδιαγράμματα.
  Επιπλέον οι προσαρμογές θα αποτελέσουν μια νέα αρχή για ταχύτερες και αξιοκρατικότερες αξιολογήσεις στο μέλλον για το καλό της Έρευνας στη χώρα μας.

  Η επικαιροποίηση του προγράμματος «ΘΑΛΗΣ» βρίσκεται στην ιστοσελίδα (http://www.edulll.gr/) του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΠΣ. Αύριο, Παρασκευή 17/09/2010, θα αναρτηθεί και η επικαιροποίηση του προγράμματος «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s