Σύστημα διανομής συγγραμμάτων “Εύδοξος”


Από το site της ΠΟΣΔΕΠ, διαβάζω την ανακοίνωση για το σύστημα διανομής συγγραμμάτων “Εύδοξος”.

Η λειτουργία του ΕΥΔΟΞΟΣ έχει ήδη ξεκινήσει, από την 20/4/2010, με την ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση όλων των εκδοτών που διαθέτουν πανεπιστημιακά συγγράμματα, μέσω του ιστότοπου http://www.eudoxus.gr. Πιο συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια του Μαΐου θα καταχωρισθούν από τους εκδότες (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) τα στοιχεία για όλα τα συγγράμματα του ακαδημαϊκού έτους 2010-11. Ακολούθως, κατά την διάρκεια του Ιουνίου, οι Γραμματείες των ακαδημαϊκών τμημάτων θα καταχωρίσουν στο ΕΥΔΟΞΟΣ, με πολύ απλές διαδικασίες, την λίστα με τα προεπιλεγμένα συγγράμματα για κάθε μάθημα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές όλων των Ιδρυμάτων θα έχουν την δυνατότητα να δηλώνουν, μέσω του ΕΥΔΟΞΟΣ, τα συγγράμματα που επιλέγουν σε κάθε τρέχον μάθημά τους. Κάθε δικαιούχος φοιτητής θα λαμβάνει έναν προσωπικό κωδικό (PIN), με τον οποίο θα μπορεί να παραλαμβάνει τα αντίστοιχα συγγράμματα από τα προκαθορισμένα σημεία διανομής, χωρίς άλλη καθυστέρηση.
Στην ιστοσελίδα του ΕΥΔΟΞΟΣ  αναφέρονται αναλυτικές πληροφορίες για το όλο έργο, που αναπτύσσεται για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Για την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα επισημαίνονται τα παρακάτω σημεία που αφορούν άμεσα τα μέλη ΔΕΠ. Πιο συγκεκριμένα:

  1. Όσα μέλη ΔΕΠ είναι συγγραφείς, μέσω εκδοτικού οίκου, θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι ο αντίστοιχος οίκος έχει εγγραφεί στο ΕΥΔΟΞΟΣ και έχει καταχωρίσει τα συγγράμματά τους μέχρι την προθεσμία της 31/5/2010.
  2. Όσα μέλη ΔΕΠ έχουν εκδώσει συγγράμματα ως αυτο-εκδότες οφείλουν να εγγραφούν ατομικά στο ΕΥΔΟΞΟΣ και μετά να φροντίσουν για την καταχώριση των αναγκαίων στοιχείων των συγγραμμάτων τους, μέχρι την προθεσμία της 31/5/2010.
  3. Κάθε μέλος ΔΕΠ που επιλέγει για τα μαθήματα που διδάσκει, συγγράμματα άλλων συγγραφέων, πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι αντίστοιχοι εκδότες που τα διανέμουν, έχουν εγγραφεί και έχουν καταχωρίσει εγκαίρως τα συγγράμματα αυτά (μέχρι την 31/5/2010).
  4. Κάθε μέλος ΔΕΠ που επιθυμεί να διανείμει ξενόγλωσσα βιβλία, πρέπει να βεβαιωθεί ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας εκδότης/διαθέτης που αποδέχεται τον μηχανισμό κοστολόγησης και διανομής του Υπουργείου Παιδείας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο εκδότης/διαθέτης του ξενόγλωσσου συγγράμματος οφείλει να εγγραφεί και να καταχωρίσει στο ΕΥΔΟΞΟΣ τα στοιχεία του συγγράμματος. Διαφορετικά, δεν θα είναι δυνατή η διανομή.
  5. Για τα Τμήματα ξένης φιλολογίας παραμένει ο ειδικός μηχανισμός, για την αγορά ξενόγλωσσων συγγραμμάτων από το Ίδρυμα, με ειδικό μειοδοτικό διαγωνισμό.
  6. Τέλος, κατά τον μήνα Ιούνιο, όταν οι Γραμματείς των τμημάτων θα καταχωρίσουν στο ΕΥΔΟΞΟΣ τα προεπιλεγμένα συγγράμματα για όλα τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, θα πρέπει όλα αυτά τα συγγράμματα να περιλαμβάνονται στη βάση συγγραμμάτων που έχουν δηλωθεί από τους εκδότες.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΥΔΟΞΟΣ, το ΕΔΕΤ ήδη λειτουργεί ειδικό γραφείο αρωγής χρηστών (801-11-13600), μέσω του οποίου τα μέλη ΔΕΠ μπορούν να λαμβάνουν απαντήσεις ή διευκρινίσεις για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα διανομής συγγραμμάτων.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s